top of page
  • Writer's pictureLaci Fyzyo

Seknutý krk a joga

Joga je skvelý spôsob, ako sa udržať v kondícii a zlepšiť svoje zdravie , v prípade Ashtanga jogy predovšetkým to mentálne. Bohužiaľ, joga môže byť aj nebezpečná, ak sa nerobí, resp. neučí správne so zachovaním jej princípov. Jedným z najčastejších zranení pri joge je tzv. "seknutie" a to hlavne v krku.


Pôvodne som mal rozpísaný iný blog, avšak na základe posledných udalostí, ktoré sa množia, vám všetkým chcem prispieť obohatením vedomostí. Seknutý krk a joga sú pojmy, ktoré majú byť v protiklade. V nasledujúcom blogu sa dočítaš, čo tento pojem znamená, ako k nemu najčastejšie dochádza, ako postupovať, keď už nastane a v závere si dovolím vysloviť aj apel na učiteľov ako aj na študentov. Tak, príjemne sa posaď, vezmi pukance a čítaj s porozumením :)seknutý krk a joga

Čo to znamená seknutý krk a joga?

Tento pojem by sme si mohli vysvetliť, že ide o nepríjemnú bolesť v krku spôsobenú jogou - a to jej praxou alebo dopomocou učiteľa, pričom by som tu rozumel aj tú slovnú.


Pojmom seknutý krk označujeme stav, kedy má dotknutá osoba obmedzenú pohyblivosť, pocit nepohodlia alebo bolesti v oblasti krku a šije. Táto môže byť spôsobená viacerými faktormi:

  • zvýšené svalové napätie

  • blokáda stavcov

  • zápalové ochorenie alebo lokálny zápal

  • úraz alebo zlomenina.

Všetky vyššie popísané "javy" sú asi pochopiteľné, avšak čo je podstatné si vysvetliť, je príčina ich vzniku.


Najčastejšie príčiny seknutia krku v joge

Ako som už spomínal, k tomuto neželanému stavu môže dôjsť vplyvom exogénnym - teda vonkajším, alebo vplyvom svalových nerovnováh, následkom ktorých je zvýšené svalové napätie. V takomto prípade ide o nápravu pomerne jednoduchú, avšak akonáhle je krk seknutý vonkajším vplyvom, teda dopomocou (aj slovnou), je terapia trošku zložitejšia.


Tou najčastejšou predispozíciou na seknutie v krku sú teda svalové nerovnováhy. Najznámejší, tzv. horný skrížený syndróm prejavujúci sa svalovou nerovnováhou medzi dolnými fixátormi lopatky a najčastejšie m. trapezius (horné vlákna) a m. levator scapulae sa prejavuje napätím v oblastí šije, ťažšie štádium aj predsunutým držaním hlavy, kedy mm. scaleni menia svoju funkciu a z flexorov krku sa stávajú extenzory. Príčin môže byť viacero - dlhodobé držanie hlavy a krku oproti trupu v jednej polohe (práca, spánok, sed v kancelárii s vytočením na jednu stranu alebo nesprávny sed, alebo aj tzv. horný typ dýchania a i.)


Tu je dôležité dodať, že uvedenou patológiou trpí väčšina západnej populácie, hlavne tých ľudí, ktorí majú jednostrannú manuálnu prácu, alebo musia držať hlavu (krk) dlhodobo v jednej polohe (kancelária a pod.). Následkom svalových nerovnováh v oblastí krku je aj zhoršená stabilizácia krku. Aj hlava a krk má svoj stabilizačný systém.


Samozrejme netreba opomenúť ani iné predispozície, ako herniácia platničiek v oblasti krku, artóza, osteoporóza a i., kde by sa malo s klientom zaobchádzať už na základe odbornosti - fyzioterapie, jogovej terapie, alebo odporúčaní lekára.


U ľudí s uvedenými problémami stačí jedná nevhodná inštrukcia a problém je na svete!

  1. nevhodná dopomoc (aj slovná)

Bohužiaľ, posledné mesiace a roky sú stúpajúce tendencie zranení dopomocami alebo slovnými inštrukciami. Aby som najlepšie vysvetlil, ako k tomu dochádza, použijem najčastejší príklad, ktorý sa v praxi deje (klienti mi najčastejšie referujú tento, naposledy minulý týždeň - v priebehu Októbra 3 podobné stavy).


Ten najčastejší prípad nevhodnej slovnej inštrukcie je: "zakloň hlavu ešte viac!" a to napr. v pozícii Virabhadrasana, Utkatasana. Inštrukcia ako taká, je totálne nesprávna. Neškolený inštruktor nemá čo hovoriť žiakovi, ako veľmi je pre neho správne zakláňať hlavu. Navyše, nie je záklon ako záklon. Zaklonená hlava v týchto ásanách je správna, avšak záleží u koho, ako, kedy a prečo. Človek so svalovou nerovnováhou v oblasti krku s predsunutým držaním hlavy a prítomným horným typom dýchania je ideálny jedinec na zranenie touto inštrukciou. Študentka, ktorá za mnou prišla bola typická pre tento syndróm. Viete, školený fyzioterapeut to rozozná aj z 20 metrov. Navyše, bola astenickej - chudučkej postavy. A dostala informáciu, že v bojovníkovi musí hlavu zakloniť viac.


Čo sa v takejto situácii vlastne deje?

Pri tejto inštrukcii s dôverou v inštruktora študentka zaklonila hlavu, pričom popísala, že následne jej akosi puklo v krku. Tento prejav je jeden z prvých, ktorý sa prejaví. Akonáhle vám "pukne" v krku - ak sa nejedná o mobilizáciu, resp. manipulačné techniky vykonávané študovaným odborníkom, tak to neveští nič dobré.


Keďže žiačka má prítomný horný skrížený syndróm sprevádzaný horným typom dýchania a predsunutím držaním hlavy, a ako som už spomínal je chudej astenickej postavy, pri tejto inštrukcii z pohľadu navonok síce zaklonila krk viac, ale keďže svalové brušká mm. trapezii mala chudšie, nepodpreli jej krk v záklone. Navyše, s týmto syndrómom krk nezaklonila, ale skôr predsunula, čo biomechanicky znamená obrovský tlak na stavce a nesprávne vykonaný pohyb. Následkom sa stala blokáda stavcov, najčastejšie C2 - C3.seknutý krk a joga

Už som aj mal klienta, ktorý mi povedal, že v istom štúdiu prišiel učiteľ a mykol mu hlavu do záklonu, opäť v pozícii Virabhadrasana. Neviem, čo to je za fetiš, avšak najprv treba vedieť, čo to záklon v krku v skutočnosti je a až potom to začať vyučovať. Nikto z vás nechce, aby skončil s herniáciou platničky a vďaka jednej nesprávnej dopomoci mal problém do konca života.


Problémom je, že ona tá bolesť a obmedzenie pohyblivosti nenastane okamžite. Svalový spazmus a blokáda sa začnú prejavovať niekoľko desiatok minút, až pár hodín po docvičení. V preklade to znamená, že ste si spôsobili problém a s tým problémom ešte celú sériu aj docvičíte. Problém sa začne prejavovať teda po praxi a to najčastejšie tupou bolesťou v oblasti krku s obmedzením pohybu spravidla do jednej strany, bolestivá je aj horná hrana lopatky a priľahlé svaly s prítomným svalovým spazmom, palpačne bolestivé tiež sú aj tŕňové výbežky alebo bočná strana stavcov. Tento stav potom už zhoršuje všetko - vrátane napr. nesprávneho spánku ale aj napr. natriasajúca jazda v hromadnej doprave.


2. zranenie spôsobené študentom samým je druhou častou príčinou zranení v krku a to najčastejšie pri pozíciách s nohami nahor, kedy je žiak na pleciach alebo veľmi často pri Chakrasane. Tu je zodpovedný za svoj stav čisto študent. Stačí, že nepochopí správne dych, vinyasu, chvíľkovo sa zamyslí a nedáva pozor, nesústredí sa, priveľmi na seba tlačí a podobne. Opäť ale záleží, akú informáciu študent dostal. Ak to bola informácia v zmysle - toto musíš a takto to musí byť a nijak inak nie, asi by som ani študentovi pochybenie nepripisoval. Ak si ale nezapamätá vinyasu, dych, pozíciu, poradie a proste náhodne skúša, vždy je lepšie sa opýtať a potom skúsiť. Lepšie je zo začiatku nerobiť sám, ale počkať si na najbližšiu hodinu a tam sa pýtať. Mysore class hodiny alebo súkromné hodiny slúžia na výuku. Pýtajte sa!


Problematika nesprávnych inštrukcií

Súvisí s nedostatočným vzdelávaním budúcich učiteľov - v tomto prípade skôr inštruktorov - Ashtanga jogy. Konkrétne inštrukcia v bojovníkovi nemá byť "zakloň hlavu " takto či onak, navyše bez akejkoľvek vedomosti z oblasti anatómie, ale pozri sa do dlaní. Žiadny jogový text, žiadna metodika Srí K. P. Joisa ani Srí T. Krishnamacharyu, ani Krishnamacharya Yoga Mandiram a T.K.V. Desikachar a ani iných učiteľov príbuznej metodiky, ktorú poznám, nevraví nič, ale že nič o záklone hlavy. Navyše, problém je, že dnešné vzdelávanie je založené na napodobňovaní fotiek Srí K. Pattabhi Joisa, kde ale on mal už cca 30 ročnú prax jogy za sebou. Navyše praxoval jogu od svojich cca 10 rokoch. Uznajte, že telo takého človeka, Gurujiho, sa správa naozaj inak. učenie jogy podľa fotiek je obrovským popretím filozofie Hatha Yoga Pradipiky. Odpovede typu - to prejde, to je normálne, to sa stáva - sú znakom nevedomosti.


Navyše, vzdelanie Yoga Alliance musí obsahovať aj biomechaniku pohybu, anatómiu, ako praxovať pri zraneniach a iné prvky POVINNÉHO kurikula Yoga Alliance (200 h). Musí obsahovať aj pedagogické schopnosti jednotlivca a spôsob výuky.seknutý krk a joga
Kurikulum vzdelávania Yoga Alliance

Ako postupovať, keď sa niečo také stane?

Ak sa už uvedený problém vyskytne, nevadí. Nie je to zlé, nie je to dobré, proste stalo sa. Teraz je rad na vás.

  1. pár dní po - kľud. Žiadna prax. Ideálne nosiť golier, alebo vyhľadať fyzioterapeuta. Pomôcť zmierniť problém môže aj solux alebo suché teplo.

  2. obmedziť predklon hlavy a pohyb hlavy do strán, kde je cítiť obmedzený pohyb (napr. Trikonasana, Parshvakonasana, Marichyasana C, Supta Kurmasana a pod.). Akonáhle pocítite nepoznaný nepríjemný pocit, treba hlavu vrátiť o 5 mm naspäť. Inak povedané, nechcete problém dráždiť. Menej znamená v najbližších týždňoch viac. Áno, v najbližších týždňoch.

  3. Ak je prítomná svalová nerovnováha, s pomocou fyzioterapeuta pracovať na odstránení svalových nerovnováh. V prípade prítomnosti horného typu dýchania je obrovsky dôležité upraviť tento stereotyp dychu.

  4. Ak je problém už lepší a ešte vás to neodradilo od Ashtanga jogy (čo sa bohužiaľ práve deje a nečudo), vyhľadať školeného inštruktora, učiteľa, ktorý vás jogou prevedie bezpečne a nastaví výuku vašim potrebám. Nebojte sa, nič v metodike vzdelávanie ani v poradí sa meniť nemusí. Ide skôr o to, čo učiteľ povie, kedy a ako informáciu podá a ako celé vzdelávanie a výuku nastaví, aby sa do budúcna daným problémom predchádzalo. Inak povedané - výuka správnej techniky praxe.

Výzva učiteľom

Vzdelávajte sa! Nedávajte pokyny, ktorým nerozumiete a ktoré ste videli iba na fotkách. Nepoužívajte slová ako musíš, máš, viac a podobne. Zistite si stav študenta. Ak už teda nie, tak študentovi, ktorého nepoznáte, nedopomáhajte priveľmi. Slovné inštrukcie v Ashtange sú viac škodlivé. Ak už ich používate, odôvodnite ich - sami pre seba. Odôvodnenie "lebo na fotke" nie je odôvodnenie, ale znak nevedomosti. Prijmite feedback. Nežite v bubline a nestaňte sa otrokmi "clustera" - energetického kyvadla (o tom v inom blogu). Rozmýšľajte. Nepoužívajte rovnaké informácie, inštrukcie a dopomoci pre všetkých. A znova - vzdelávajte sa. Viem, že vám niektorí tlačia do hlavy, že fyzioterapia je zlá, ale vedzte že v tomto prípade Ashtanga joga a fyzioterapie nemá nič spoločné, pretože nikde v Ashtanga joge nie je popísaná inštrukcia zaklonenia hlavy. Fyzioterapeut musí naprávať škody, ktoré ste spôsobili. Ak už teda dopomoci, tak vedzte aspoň základy biomechaniky. Ak vám žiak povie o svojom probléme, poraďte sa. Neodpovedajte bezobsažne (to prejde, choď na masáž a pod.). A do tretice, vzdelávajte sa.


Výzva žiakom

Pýtajte sa. Viem, že učiteľom dôverujete, čo je dobré, ale ak sa vám niečo stane, dajte feedback. Aj o deň, dva, tri neskôr, ale dajte ho. Raďte sa s odborníkmi - na druhú stranu nenechajte si ani od fyzioterapeutov zakazovať cvičiť jogu (ak to naozaj nie je oprávnené). Nenechajte sa de-motivovať. Vyhľadajte pomoc, odborníka a upravte svoju prax. Sami sa rozhodnite, akého učiteľa chcete. Pýtajte sa na vzdelanie, na prax. Slová ako musí, musíš, nesmieš, viac - vnímajte ich s opatrnosťou. Neskúšajte, čo neviete. Neskúšajte z videí. Nenapodobňujte nikoho a nič. Ashtanga joga je o cítení, vnímaní. Ak máte problém, povedzte to inštruktorovi alebo učiteľovi. Povedzte, ak niečo neviete, alebo si nepamätáte - nie je to chybou (zo začiatku). A znova a opäť, pýtajte sa.seknutý krk a joga

Čo ponúka FYZ:YO?

Ashtanga joga je nádherná terapeutická metóda. Vôbec nie je nebezpečná. Nebezpečné je nedostatočné vzdelávanie a prílišné vysoké ego učiteľov hneď po skončení kurzov.


1. Začiatočnícky kurz

Kde sa naučíte ako praxovať bezpečne a zopakujete si alebo sa naučíte metódu Ashtanga jogy od jej základov


2. certifikované kurzy YACEP

vhodné ako pre žiakov tak hlavne pre učiteľov. Najlepším, zároveň aj terapeutickým je kurz DYCH - tajomstvo dokonalej jogy. Práve dych a jeho nesprávny stereotyp je najčastejšou príčinou zranení v Ashtanga joge (ak vyjmeme nevhodné inštrukcie a dopomoci). Úprava dychového stereotypu je základnou formou terapie aj v odborných fyzioterapeutických knižkách a jogový dych je viac ako len správny.seknutý krk a joga
3. Učiteľský tréning Ashtanga jogy (teacher training of Ashtanga joga) RYS200

Ucelené vzdelávanie rešpektujúce kurikulum Yoga Alliance. POZOR! Vo februári začína aj víkendová forma (iba 1x ročne). 100 stranový manuál a odbornosť sú samozrejmosťou. Naučíte sa skutočne, ako Ashtangu učiť aj ľudí s problémami. Viac o učiteľskom tréningu nájdete tu: Učiteľský tréning Ashtanga jogy RYS200

Ak už kurzy nie, tak aspoň online workshopy prístupné v rozvrhu.


Všetky kurzy a workshopy FYZ:YO nájdete tu: KURZY a workshopy 2024


Tento článok nie je hejtom. Aj učiteľ je len človek ale o to viac by sa mal vzdelávať. Čo ja môžem ponúknuť, aby sa predchádzalo týmto situáciám, je kvalitné, certifikované vzdelávanie, edukácia, poskytovanie informácií, odpovedanie na otázky a množstvo iného. Práve preto vzniklo FYZ:YO. Každý je vítaný so záujmom učiť sa a posúvať svoje vedomosti ďalej.


Ashtanga joga je úžasný terapeutický nástroj. Je škoda, že sa jej obraz ničí. Ja robím všetko preto, aby sa tak nedialo.

Prihlás sa na kurz už dnes a obohať svoje vedomosti a zručnosti, zlepši techniku a pochop filozofiu. Nauč sa praktizovať tú pravú Ashtanga jogu. Verím, že sa čoskoro vidíme.


 

Vyhlásenie o zodpovednosti: Tento príspevok je určený iba na informačné účely a neposkytuje lekárske rady. Pred začatím akéhokoľvek programu sa poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom v prípade, že trpíte ochorením alebo iným problémom, ktorý by mohol prekážať pri absolvovaní učiteľského tréningu Ashtanga jogy RYS200. Pre kurz platia všeobecné obchodné podmienky a GDPR.


Koncept učiteľského tréningu, kurikulum a vypracovaný manuál, ktoré sú poskytované v rámci služieb spoločnosti FYZYO education s.r.o. , sú výhradným vlastníctvom spoločnosti a sú chránené registrovanou ochrannou známkou na ÚPV SR. Účastníci tréningu a iné osoby sú povinní rešpektovať a chrániť tieto práva a nie sú oprávnení k akémukoľvek kopírovaniu, šíreniu alebo používaniu týchto materiálov a konceptov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FYZYO education, s.r.o.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page