top of page

O MNE

Môj príbeh začal pred 10 rokmi, keď som objavil Ashtangu jogu a jej terapeutický potenciál. Skúsenosti a zranenia ma viedli k štúdiu fyzioterapie a výskumu využitia jogy ako liečebného nástroja. Táto cesta ma priviedla do Krishnamacharya Yoga Mandiram, kde som hlbšie spoznal jogovú terapiu.

V roku 2018 vznikol koncept FYZ:YO, kde spájam starobylú múdrosť jogy, jogové praktiky a fyzioterapeutické poznatky a techniky. Verím v spojenie tela a mysle - vnútorný stav sa odráža navonok a opačne. Po päťročnej ceste sa neustále vzdelávanie, tvrdá práca a skúsenosti premenili v útulný priestor, kde zdieľam svoje vedomosti, aby som vám pomohol objaviť harmóniu medzi telom a mysľou

FYZYO - Ladislav Varga - Profil

ASHTANGA YOGA A FYZIOTERAPIA K CESTE ZA POHODOU

BIO

: 2022/23

Kurz Yoga Therapy Krishnamacharya Yoga Mandiram

: 2022

Učiteľský tréning s Manju P. Jois

: 2022

Kurz "Aplikovaná kineziológia I a II" pod vedením PaedDr. Pavlom Švejcarom

: 2022

World Yoga Championship IYF

: 2022

Representation of International Yoga Olympic Committee for Slovakia (certified)

: 2021

Kurz "Manuálne trigger pointy" (Svět Fyzio)

: 2020

Kurz "Daignostika a centrácia kĺbov"

: 2019/23

Štúdium fyzioterapie na Fakulte zdravotníckych vied UCM s obhajobou práce "Využitie Aštanga jogy vo fyzioterapii"

: 2018

Štúdium Yoga Sutras a Hatha Yoga Pradipika

: 2014/17

700 h učiteľských tréningov s Jarom Pávekom, ďalších 700 h ako pomocný učiteľ na Učiteľských tréningoch

: 2014

Anjelska univerzita, práca s energiami a štúdium anatómie

INSTAGRAM

bottom of page