top of page
  • Writer's pictureLaci Fyzyo

Význam trénovania záklonov

Aký je význam trénovania záklonov? Má vôbec zmysel? Kurzy ti dnes ponúknu všetko, čo si dokážeš predstaviť, ale ako to je, keď sa jedná o niečo také náročné, ako sú záklony? Sú vhodné pre každého? Viac sa dočítaš v tomto blogu.

význam trénovania záklonov, napríklad v pozícii Urdhva Dhanurasana

Záklonové pozície sú vysnívané nielen u praktikantov Ashtanga jogy ale prakticky u každého, kto cvičí so svojim telom. Veď prečo by aj nie. Je ľudskou prirodzenosťou chcieť vedieť niečo, čo je zaujímavé a pekne to vyzerá. Všetkých, vrátane mňa, inšpiruje mnoho jogistov, gymnastov a iných športovcov, ktorí vedia ladne narábať so svojim telom.

"Svoju prvú Laghu Vajrasanu som dokázal spraviť asi po roku dennej praxe jogy"

V Ashtanga joge sa stretávame s prvým záklonom už v Surya Namaskar a to v podobe Urdhva Mukha Svanasana alebo psa tvárou nahor. Je nespochybniteľné, že táto pozícia má nenahraditeľný vplyv na celkový účinok Surya Namaskar. Yoga Chikitsa alebo tzv. prvá séria Ashtanga jogy ponúka predovšetkým pozície v predklone, avšak to má svoj dôležitý a nenahraditeľný význam. S hlbšími záklonmi sa počíta až v sérii Nádi Sodhana alebo tzv. druhej sérii. Môže sa javiť, že tieto záklony prichádzajú bez dostatočnej prípravy v sérii prvej. Avšak je to skutočne tak?


Význam trénovania záklonov - kurzy, ktoré ti ponúknu zaručený úspech

Už si určite postrehol alebo postrehla kurzy, ktoré sa venujú budovaniu záklonových pozícii alebo bezpečných záklonov. Je nespochybniteľné, že pre pravidelných praktikantov, športovcov alebo gymnastov či kalistenikov majú obrovský význam. Takéto typy kurzov však ale lákajú predovšetkým "obyčajných" ľudí, ktorí napríklad začali s jogou a samozrejme chcú zlepšiť a natrénovať si náročné pozície. Marketingové stratégie mnohých sú však založené na ponúkaní aj nemožného. Preto vedz, že takéto druhy kurzov sú vhodné najmä pre tých, ktorí majú svoju pravidelnú prax jogy, pravidelne trénujú a takýto kurz im môže priniesť mnoho výhod a poznatkov.


Ak bez dostatočného tréningu prídeš na kurz, kde sa budeš pár hodín zakláňať, môže to mať opačný efekt z dôvodu preťaženia, či nedostatočnej prípravy. Netvrdím, že kurzy sú niečo, čo sa nemá absolvovať, práve naopak, avšak je nutné zhodnotiť aj svoje sily. Ak nemáš pravidelnú prax a len tak chceš zlepšiť záklon, nebude to mať na teba pravdepodobne ten správny efekt. Podobne to platí s kurzami stojok a pod.


Predpokladám, že tento blog čítajú najmä tí, ktorí hľadajú odpoveď za zlepšením svojej jogovej praxe a záklony sú niečo, s čím majú značné ťažkosti. Poďme si povedať ako to je z pohľadu fyzioterapie.


Záklony - tabu, ktoré sa nesmie prekročiť


Z pohľadu fyzioterapie sú záklony niečo, čo je akási zakázaná téma. Niet sa čo čudovať. Pri záklonoch dochádza k viacerým anatomickým zmenám. Avšak pravdepodobne skoro každý fyzioterapeut ti povie, že zaklánať sa je nebezpečné. Je to však v skutočnosti tak?


Keďže ja som odchovaný na joge, považujem za dôležité s chrbticou hýbať v každom smere. Z pohľadu fyzioterapeuta však viem, že pri istých problémoch alebo ochoreniach môžu spôsobovať samozrejme problém, nehovoriac o technike vykonávania záklonových pozícii a pohybov. Záklony však môžu a dokonca aj sú súčasťou rôznych fyzioterapeutických metodík a postupov a preto ich netreba hádzať do koša. Závisí však aj akým spôsobom sú prevádzané ale aj napríklad, či sa zakláňaš proti alebo v smere gravitácie.


Pri nesprávne vykonávanej technike alebo pri problémoch s chrbticou môžu záklony predstavovať istý problém. Môže dochádzať k stenóze alebo zúženiu miechového kanála, preto ľudia s herniou medzistavcovej platničky alebo platničiek by mali byť opatrní. Taktiež ľudia, ktorí nemajú správne držanie tela, majú degeneratívne ochorenia alebo zmeny na chrbtici, či ľudia, ktorí dlhodobo musia byť v jednej polohe (manuálna práca, či práca za pásom a pod.) či športovci, ktorí vykonávajú jednostranný alebo dlhodobo náročný pohyb. V takomto prípade je nutné konzultovať záklony s odborníkom. Dlhodobo nesprávne vykonávanie záklonov môže prispieť k degeneratívnym zmenám na chrbtici.


Avšak nesúhlasím s podsúvaním strachu ľuďom do hlavy, že keď sa zaklonia, jednoznačne si ublížia alebo že takýto pohyb určite povedie k zraneniu. NIE JE TO TAK!


význam trénovania záklonov

Ashtanga joga a záklony


Ako som už spomínal, záklony v Ashtanga joge prichádzajú pri sérii č. 2. Je to často šok, pretože prichádza niekoľko záklonov za sebou a to aj celkom náročné. Je to bezpečné?


Ak sa Ashtanga joga učí poctivo, v systéme vinyasa krama a s ohľadom na jednotlivca, jednoznačne áno. Avšak dnes sa Ashtanga poctivo učí málokedy.


Séria č. 1, teda primary series, je založená na predklonoch. Práve tam sa učí narábať so svojim dychom a teda aj s bandhami. (mimochodom to je dôvod, prečo máme bradu pri hrudníku a nie vysúvame bradu na kolená). A to je základ bezpečnosti aj pri záklonoch v sérii druhej. Práve v tejto sérii sa študent má naučiť pracovať so svojim dychom, ktorý je základom bezpečnosti jogovej praxe. Dych znamná aj vinyasa. Je to základný koncept Ashtanga jogy a bez precíznosti praxe vinyasy, dychu a iných aspektov jogovej praxe, môžu náročné záklonové pozície viesť k zraneniu, pretože v takom prípade sa rozprávame o nesprávnej technike. A správna technika je základ.


Ďalšou chybou v praxi býva, že sa vo výuke postupuje príliš rýchlo, bez dostatočného vysvetlenia dychu, ako som spomínal - slabej precíznosti vinyás, bez správnej techniky záklonov a dôraznosti pri výuke a taktiež zo strany študentov aj v nedostatočnej alebo žiadnej domácej praxi, alebo vynechávanie kontaktu s učiteľom.

Môže to byť aj naopak, a to, že sa vo výuke postupuje príliš pomaly, kedy študent zotrváva v prvej sérii aj roky.


Najpodstatnejšia je však výuka techniky záklonov a v Ashtanga joge je táto technika priamo závislá na dýchaní. Záklony sú však niečo, čo musíš praktizovať a to čo možno čo najviac pravidelne, v prípade Ashtanga jogy aj každý deň (v kombinácii s prvou sériou viacmenej ob-deň). Zo začiatku to bude enormne náročné, preto vrelo odporúčam navštevovať čo najviac svojho učiteľa. Význam mysore hodín je v tomto smere nespochybniteľný.


Ak sa v joge naučíš dýchať, ovládneš aj záklon


Práve preto som rokmi štúdia vytvoril koncept kurzu, ktorý učí narábať s dychom. Dych je základ hlbokého stabilizačného systému a len pri jeho správnom prevedení v závislosti od techniky cvičenia je zaručená správna technika záklonových pozícií. Dych je základom vinyasy, pozornosti, jednoducho skoro všetkého, čo v joge robíme. Práve dychu a spôsobu techniky dychu v joge som sa venoval najviac pri mojom štúdiu fyzioterapie. Kurz "DYCH - tajomstvo dokonalej jogy" je vytvorený ako praktická príručka pre každého, kto s jogou začína ale aj pre všetkých pokročilých študentov a učiteľov. Obsahuje množstvo teórie z pohľadu fyzioterapie, anatómie, biomechaniky pohybu ale aj jogy, jogovej filozofie a praxe. Navyše dostaneš mnou vytvorenú učebnicu plnú zdrojov v cene kurzu.


Absolvent tohto kurzu sa naučí praktizovať jogu správne a pochopí význam dychu vo fyzickej praxi, čo si budeme aj skúšať a to aj v záklonových pozíciách. Nesľubujem, že z kurzu odídeš ako gymnastka/ta, avšak pochopíš, akú silu v sebe máš a pocítiš význam správnej techniky na vlastnej koži. Či sa budeš zakláňať lepšie alebo horšie bude už závisieť na tvojej vlastnej praxi a prístupe k nej.


Zapamätaj si, že z akéhokoľvek kurzu nikdy neodídeš všemohúci/a. Dostaneš informácie, ktoré ti pomôžu na tvojej ceste a možno aj za vysnívanými záklonmi.


Na záver by som dodal, že je dôležité, aby cviky a záklony, či už jogová prax všeobecne, boli vykonávané pod dohľadom kvalifikovaného učiteľa, inštruktora, fyzioterapeuta... jednoducho odborníka, ktorý vie zhodnotiť tvoje individuálne predpoklady tak, aby to, čo sa učíš, pre teba malo aj skutočný význam.

Laci

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page