top of page
  • Writer's pictureLaci Fyzyo

Druhá séria Ashtanga jogy

Tzv. Druhá séria Ashtanga jogy, po správnosti nazývaná „Nadi Shodhana“, teda akási „očista, alebo čistenie nervových dráh“, je pokračovaním vo výuke jogového sylabu. Kým pozície prvej série boli popisované hlavne s účinkami na fyzické telo, pozície druhej série sú považované skôr za akúsi energetickú očistu. Nepochybne však aj pozície druhej série ponúkajú z pohľadu anatómie a fyziológie množstvo benefitov. Táto séria ma isté špecifiká a preto ju treba vnímať ako pokračovanie prvej série, to znamená, že prvú sériu Ashtanga jogy nemožno v chápaní druhej série vynechať. Inak povedané, táto séria by bez prvej neexistovala, nevznikla a nebolo by ju možné v takejto podobe (ako celok) praktizovať.


Druhá séria Ashtanga jogy
Eka Pada Sirsasana

Tým myslím, že bez dostatočného základu výuky a praxe prvej série a jej vnímania ako praxe „Yoga Chikitsa“, alebo teda akési liečenie jogovou praxou (teda prvou sériou, resp. pozíciami a vinyasou v nej obsiahnutými) nemožno podľa môjho názoru pocítiť účinky série druhej ako práce s Nádí´s. Jednoducho povedané, bez dostatočného pochopenia a praxe série prvej, nemožno sériu druhú praktizovať tak, aby mala blahodarný vplyv na našu nervovú sústavu a samozrejme aj telo (keďže pohybová sústava sa v modernej fyzioterapii pokladá za súčasť tej nervovej). Z tohto pohľadu praktizovanie druhej série môže mať a malo by mať pozitívne následky na náš pohybový ako aj mentálny stav.

Na tejto ceste, teda na ceste druhou sériou Ashtanga jogy, však na to, aby sme tento stav dosiahli, potrebujeme prekonať veľmi stresujúce vinyasy a ásany. To znamená, že táto cesta pre väčšinu praktikantov príjemná byť nemusí a to hlavne na jej začiatkoch. Každý jedinec má iné vnímanie, iné telo a jeho anatomické možnosti, inú prax , životný štýl a podmienky, v ktorých sa denno-denne nachádza. Všetky tieto súvislosti sa zákonite musia a aj budú odzrkadľovať v praxi jednotlivca. Pre nás ako učiteľov alebo praktikantov je teda veľmi podstatné si uvedomiť, v akom stave sa nachádza žiak alebo ja sám/a, a v súvislosti s tým, ako môžem a mám praktizovať/učiť jogovú prax tak, aby pre mňa alebo pre žiaka bola benefitom. To znamená, že pre každého jogová prax môže vyzerať inak, napriek tomu, že všetci budeme nasledovať sylabus Aštánga jogy Srí. K. Pattabiho Joisa.


Z kurzu prvej série FYZ:YO už moji študenti vedia, že systém praxe podľa Srí. K. Pattabiho Joisa je tzv. nelineárny spôsob praktizovania jogy. To znamená, že nie je podmienený žiadnymi líniami, alebo inými mernými, či vizuálnymi parametrami, ktoré by definovali samotné ásany či vinyasy. O to viac je dôležité a podstatné v sérii druhej na tento aspekt praxe pamätať.základné rozdiely Nadi Shodhana od Yoga Chikitsa:


Druhá séria Ashtanga jogy
Dhanurasana na vedenej hodine

1.) Ásany v druhej sérii sa praktizujú prevažne „proti gravitácii“. Typickým príkladom je napr. Shalabasana alebo aj samotné vinyasy z a do ásan. S občasnými kombinácii s ásanami v „smere gravitácie“ tak dotvára tento koncept vyvážený spôsob praxe smerujúci práve k značnému vyťaženiu nervovej sústavy a svalovej práce v kombinácii s uvoľnením.2.) V tejto sérii je podstatným rozdielom praktizovanie záklonov v pozíciách. Je to veľmi dôležitá súčasť praxe, no o to je dôležitejšia aj ich výučba. Správna technika záklonov je základným predpokladom predchádzania zraneniam. Nutné je dodať, že správna technika praktizovania vinyás je odvodená práve od techniky dýchania, ktorú sa ašpirant naučí práve praktizovaním série prvej tak, ako bolo spomenuté v odsekoch vyššie. Práve predklonové pozície praktizované v smere gravitácie nás učia narábať s metódou dýchania vyžadovanou v tomto systéme praxe. Domnievam sa, že bez tohto základu praktizovanie záklonových pozícií môže byť z pohľadu anatómie nebezpečné. Nehovoriac o špecifických zraneniach alebo štrukturálnych poruchách pohybového systému, ktoré sú kontraindikáciou praktizovania záklonov, napr. hernia či protrúzia disku dorzálnym smerom s útlakom miešneho kanála.3.) Na rozdiel od prvej série sa v tej druhej menia fyzické podmienky praxe značne rýchlo. Naše telo v relatívne rýchlom čase mení svoju polohu v priestore, čo znamená obrovský „tlak“ na mozoček a iné štruktúry nervovej sústavy, ktoré sú týmito náhlymi zmenami značne preťažované. Inak povedané – dostávame sa na pokraj síl vyčerpania nervovej sústavy. Našťastie však ľudské telo ako aj nervová sústava má schopnosť prispôsobiť sa. Avšak z kurzov FYZ:YO už vieme, že toto je možné iba pri pravidelnom opakovaní a praktizovaní tohto systému a to po dlhú dobu. Napr. z ľahu sa dostávame do sedu, zo sedu do balančných pozícií na rukách, z nich do pozícii hlavou dolu a pod. Typickým príkladom týchto zmien je pozícia Tithibasana, kde sa nachádzame v stoji, avšak dolu hlavou, pozeráme za seba, resp. smerom hore, následne smerom dolu pri súčasnom pohybe smerom vpred a vzad, atď. Náš mozog a špeciálne mozoček musí v reálnom čase spracovávať obrovské množstvo podnetov, hlavne čo sa týka rovnováhy, spracovania pohybu, svalového napätia, a množstvo iného. Avšak na tento náročný spôsob praktizovania vinyasy a ásan, ako študenti FYZ:YO, najmä učiteľských tréningov vedia, sa dokážeme začať pripravovať už v prvej sérii, napr. pozície Trikonasana alebo Utthita Hasta Padangushtasana. Z tohto dôvodu je vhodné poznať funkciu svalov, svalových vretienok z pohľadu svalového napätia alebo činnosť nervovej sústavy, aby sme pochopili pri učení, aký ma ašpirant na praktizovanie týchto pozícií na ich začiatku „vstupný kapitál“. Inak povedané, Aštánga jóga je pre znalých učiteľov v obore obrovským ukazovateľom a nástrojom pre diagnostiku ašpiranta a to z rôznych pohľadov, odvetví, odborných disciplín a pod. Táto myšlienka bola prezentovaná aj v mojej práci o joge.
Druhá séria Ashtanga jogy
Titthibasana B

4.) Nevyhnutné dopomoci učiteľa v začiatkoch praxe druhej série. V neposlednom rade je samozrejme, aj na základe predošlých riadkov, podstatným rozdielom je náročnosť ásan druhej série. Preto je veľmi podstatné pristupovať k praxi uvedomelo a postupne tak, aby sme svoju silu budovali. Častým problémom, ktorý vnímam pri učení sa druhej série je, že snaha ašpiranta je čo najrýchlejšie vedieť vykonať danú ásanu. Bohužiaľ, vo veľkej miere k tomu vedie práve štýl výuky učiteľa. Ako som spomínal niekoľkokrát vyššie, podstatou je učiť sa pochopiť metódu praxe už od prvej série, resp. Surya Namaskar, alebo dokonca ešte pred samotnou fyzickou praxou výukou dychu v tejto jogovej praxi. Preto pri druhej sérii pri jej začiatku je nevyhnutná dopomoc učiteľa. Možno by som zdôraznil slovíčko dopomoc. Táto by však časom praktizovania mala zo strany učiteľa ustupovať tak, aby ašpirant bol čím ďalej tým viac schopný praktizovať vinyasy a ásany druhej série v čo najväčšej možnej miere sám. Toto je ale dlhodobá záležitosť a štúdium a nemožno očakávať, že ašpirant dokáže praktizovať sériu ihneď od začiatku sám. Z toho jasne vyplýva, že nemožno očakávať od každého ašpiranta rovnaký progres, vzhľadom na vyššie uvedené faktory. Učiteľ by nemal v ašpirantovi vzbudzovať ego, zároveň mu však treba pomôcť pri veľmi logickej prekážke na ceste druhou sériou – demotivácie alebo nedôvere v svoje vlastné schopnosti alebo možnosti praktizovať druhú sériu.


Aj preto podľa môjho názoru je nutné v metodológii učenia postupovať od najjednoduchších variánt vinyás a ásan až po tie najzložitejšie. Niektorí však nemusia vzhľadom na ich špecifickú anatómiu obsiahnuť všetky vinyasy alebo ásany, ako napríklad aj ja sám.


Ak sa chceš naučiť dôležitú teóriu, alebo praktické skúsenosti, absolvuj niektorý z kurzov FYZ:YO. Dočítaš sa o nich viac na tejto stránke v sekcii kurzy. Každý kurz je tvorený s cieľom reálne pomôcť a posunúť vnímanie napred a to hlavne vlastnou praxou. Budem sa na teba tešiť :)


 

Vyhlásenie o zodpovednosti: Tento blogový príspevok je určený iba na informačné účely a neposkytuje lekárske rady. Pred začatím akéhokoľvek programu sa poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom alebo učiteľom. Všetky informácie v tomto blogu sú chránené autorským právom a registračnom ochrannou známkou. Pri zdieľaní je nutné označiť autora.

FYZ:YO

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page