top of page
 • Writer's pictureLaci Fyzyo

Ako zapáliť Agni

Agni je sanskritské slovo označujúce oheň. Ide o védické božstvo ohňa, ktorého význam je v hinduistickej mytológii nezameniteľný. Slnko (oheň) je pôvodcom vitality, zdravia a života a v rôznych mytológiách majú božstvá Slnka svoje dôležité miesto. V Ájurvéde pojem Agni parafrázuje zjednodušene povedané tráviaci oheň, no aj týchto Agni môže byť viacero.


V tomto blogu sa dozviete, ako zapáliť Agni, najčastejšie "chyby" alebo dôvody, prečo nehorí a aj spôsob ako to zmeniť, resp. ako na tento problém nazerá jogová terapia. Tak sa pohodlne posaď a čítaj s porozumením.Ako zapáliť Agni
zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/229331806010084005/

Ako zapáliť Agni v jogovej praxi?


Odpoveď je pomerne jednoduchá. DÝCHANÍM. To je ten nástroj, ktorým možno dosiahnuť Agni. Druhým nástrojom sú samozrejme Ásany, do ktorých sa dostávame presne stanovenou Vinyasou a teda aj dýchaním. Umenie praktizovať Vinyasu je teda v Hatha jogovej praxi a teda aj v Ashtanga joge tým najjednoduchším spôsobom. V zásade by sme mohli povedať, že praktizovaním Vinyasy nie je takmer možné tento zážeh obísť. Nejde teda iba o samotný pohyb. Bez dýchania a to presne stanoveného by sme sa spotili "iba" fyzickou aktivitou. Agni však nie je pot. Je to oheň, ktorý sídli v "oblasti trávenia". Nejde len o žalúdok, či črevá, ale aj o pečeň, žlčník atď. Je teda nutné dýchať - to je základom jogovej praxe. Ako hovorí Srí Sirdharan v knihe Dimensions of Yoga: "Mnoho praktikantov jogy z celého sveta sa zameriava iba na dosahovanie pozícií, avšak často bez zapojenia dychu. To môže spôsobiť zranenie a poškodenie tela. Dych je indikátor stabilita a pohodlia pri praktizovaní Ásan. Prepájanie dýchania a pohybu prináša kontrolu myslenia do praxe".


Dych je základom môjho učenia, môjho vzdelávania a bol základom mojej záverečnej práce venovanej Ashtanga joge. Nikoho nezačnem učiť bez toho, aby najprv nevedel ovládnuť svoj dych. Bez dýchania nemožno využiť terapeutický potenciál jogy. Bez dýchania teda nie je joga. (moja práca je k dispozícii aj online v registri záverečných prác, každý si ju môže prečítať).


Ale ako teda Agni vzniká?

Odpoveď je opäť jednoduchá. Hatha Yoga Pradipika jasne popisuje ako. Jednoducho, keď sa Ápana stredne s Pránou. Ápana váju sa pohybuje smerom od oblasti trávenia nadol. Prána vájú od hlavy smerom nadol do oblasti trávenia. Príčinou ochorení býva, že niektoré z vájú je slabé. Nemusí to byť len Ápana vájú ale aj ostatné. Aby som však zostal v jednoduchej rovine, tým, že sa oslabí Ápana vájú, zostávajú v našom tele zvyšky, ktoré upchávajú Nádí. Teda kanály, kde tečie Prána. Vznikajú tak blokády, a Prána nemá možnosť prúdiť. Joga Sutry jasne popisujú, ako sa tento jav prejavuje: duševná nepohoda, negatívne myslenie, neschopnosť s ľahkosťou zotrvať v ásanách a ťažkosti pri ovládaní dychu. Spôsobom, ako tieto blokády a nečistoty z tela odstrániť je práve oheň. A ako vzniká som už napísal vyššie.


Lenže.... ako vykonám, aby sa Ápana priblížila k Práne, keď obe tečú od seba smerom nadol? Odpoveď je opäť jednoduchá. Technika bándh. Aj keď v Ashtanga joge samotné bandhy nerobíme, praktizujeme iba ich techniku, možno s výnimkou Mula bandhy. Odpoveďou na to, ako vytiahnuť Ápanu k Práne je Uddiyana bandha. Jej prax a celkovovo

Ako zapáliť Agni

prax bándh ťa môže naučiť iba tvoj učiteľ. Tak praví Hatha Yoga Pradipika. Chodenie po kurzoch a hľadanie odpovedí na Youtube môže byť stratou času a peňazí, pretože učiteľ by ťa mal poznať a vedieť, čo na teba platí, aký je tvoj potenciál a naopak, kde sú tvoje slabiny. A musí vedieť, kedy si pripravený/á. Tu sme naspäť pri disciplíne. Preto ani témou tohto blogu nie je návod, ako bandhy praktizovať. Pre začiatočníka však môže byť nápomocná informácia jemne zatiahnutého panvového dna, aj keď z pohľadu anatómie nejde o to isté, ako pri bandhách. Pri niektorých pozíciách však explicitne ide aj o zatiahnutý, resp. zovretý zvierač (napr. Prasarita Padottanasana).


Treba si však uvedomiť, že bandhy a ich technika sa viažu jedine a iba na dýchanie, nie na napínanie brucha či panvového dna, násilné zovieranie, a podobne. Je to niečo tak jemné, ako keby ste držali pierko na končeku prsta.


Z pohľadu anatómie je to to isté

Keď som študoval na Univerzite, venoval som sa predovšetkým dýchaniu a to práve preto, lebo názory v tejto oblasti neboli ustálené. Poznáte to, jeden povie tak, druhý onak. Anatomicky však technika bándh a dýchanie v joge je úplne správne a na mieste. Počas nádychu sa teda bránica musí pohybovať nadol a do strán. Inak povedané rozvíjať sa. Počas výdychu relaxuje a pohybuje sa smerom nahor. Avšak z pohľadu jogy (a podľa niektorých autorov aj z pohľadu fyzioterapie - rovnako tak aj môjho názoru) je dôležitejší výdych. A v praxi presne ten prvý, ešte pred Surya Namaskar. O tom hovoria aj jogové texty. Počas výdychu dochádza a má dochádzať k jemnému vtiahnutiu spodného bruška smerom k chrbtici. To je ten pohyb, ktorý dvíha Ápanu k Práne. Opakujem však, techniku ťa môže naučiť iba tvoj učiteľ. Praktizovanie Vinyás teda podmieňuje skutočný efekt Ásany. Preto v prvej sérii Ashtanga jogy začíname a dlhé mesiace robíme práve ako prvé predklonové pozície (Paschimattanasana). Surya Namaskar je zdrojom zažehnutia ohňa. Poznáte to veľmi dobre, väčšinou už v pozdravoch Slnka viete, aká tá dnešná prax asi bude.


Anatomicky nádych teda musí smerovať vždy nadol.Najčastejšie chyby, prečo Agni nevznikne

Aj sám Srí K. Pattabhi Jois tvrdil, že pokiaľ sa v pozdravoch slnku nezahrejete, je to znakom problému. Teraz popíšem najčastejšie príčiny, prečo Agni nevzniká.


 1. nesprávna inštrukcia ako dýchať. Tá často znie - dýchaj hore. Ono, prakticky, inak sa ani nedá nadýchnuť, ako do pľúc, avšak inštrukcia dýchaj hore je ako z pohľadu jogy tak z pohľadu fyzioterapie nesprávna. Smer dychu netreba popisovať, avšak keď už, nádych, ako som už vysvetlil, smeruje vždy dole. Prečo? Ápanu možno môže tiahnuť nahor, ale tiahne aj Pránu a tie sa nikdy nespoja. Naopak sa tým spôsobuje iba väčšia neschopnosť uvolniť Nádí. Z anatomického a fyziologického pohľadu sa tým môže prehlbovať:

 2. patologický horný typ dýchania, alebo ešte horšie, tzv. paradoxné dýchanie, teda vťahovanie bránice pri nádychu pod rebrá. To všetko spôsobuje zhoršenú stabilizáciu pri praxi, podporu horného skríženého syndrómu, preťažovanie svalstva šije, čo často spôsobuje zranenia v oblasti krku, bolesti krížov a i. Vidíme to koniec koncov v praxi. K tomu nešťastné naháňanie sa za pozíciami, ťahanie sa vpred, praktizovanie toho najťažšieho a vysúvanie sa na bradu bez toho, aby bol ovládnutý dych je receptom na zhoršovanie stavu.

 3. plytký dych - k tomu slúži technika Ujjayi. Dych je mocný, hlboký a hlasný. Samozrejme sú Ásany, kde sa dýcha horšie a kde lepšie, to je normálne. Výborná je pozícia Utthita Parshvakonasana, ktorá uvoľňuje medzirebrový priestor.

 4. nesprávna technika dychu. Okrem dýchania do ramien to je aj dýchanie do brucha, resp. tlakovanie brucha ako pri dvíhaní alebo tlačení bremena. Veľa inštruktorov alebo fyzioterapeutov povie, že dych do brucha je ten jediný správny. Áno, anatomicky a pri vyššie popísaných situáciách. Avšak pri vinyase, pohybu a joge je priamo v kontradindikácii či už s pohybom tak aj s efektom, ktorý joga mať má. Navyše, nádych stále, aj v joge, smeruje smerom nadol. Pri rýchlom natlakovaní brucha sa nádych vyčerpá okamžite a teda aj výdych nebude dostatočný, nehovoriac o tom, že aj pohyb bude výrazne obmedzený.

 5. prax po jedle je ďalším dôvodom prečo. Pri plnom žalúdku, resp. tráviacej sústave nie je možné, resp. je veľmi náročné a hlavne neželané, vyťahovať Ápanu nahor. Nie je možné hlboko dýchať a bez dychu sa nič neudeje. Preto by prax jogy vždy mala byť praktizovaná nalačno. Swámí Muktibodhananda tvrdí, že aj obrátené pozície je nebezpečné praktizovať s plným žalúdkom a jogista si tak môže privodiť chorobu. A je to tak.

 6. Jedenie príliš veľa surovej zeleniny a nezohrievanej stravy, hlavne počas chladného obdobia hasí Agni, ochladzuje a pôsobí ako jed na naše telo.

 7. Prílišné sústredenie sa na bandhy. Prílišné napínanie, vťahovanie, zaťahovanie... je len prejavom blokád. Navyše, bandhy sa musia učiť postupne, pri pravidelnej praxi. Jedným kurzom to neobsiahnete a budete zbytočne iba hľadať niečo, čo tam ani byť nemá. Navyše, bandhy sú dych a sú viazané na zádrž dychu. To v praxi nerobíme. Ak už, mal by ťa ich naučiť učiteľ, ktorý ich aj praktizuje a pozná tvoju prax. Tak praví Hatha Yoga Pradipika. Určite ich neskúšaj ani podľa Youtube a pod.

 8. Dýchanie cez ústa v praxi a ešte aj bez techniky Ujjayi.

 9. Napínanie sa v ásanách, nedosiahnutie pokojnej a pevnej ásany. Napríklad nešťastné obchytávanie sa čo najďalej za chodidlom v predklonových pozíciách, snaha o dosahovanie viac a viac, napätý stav v oblasti šije v ásanách, kde by nemal byť a iné... Prevaha dosiahnuť fyzický aspekt ásany, ktorý tam ani nemá byť, je ďalším zdrojom. Napätie je prejavom nepokoja, blokád, aktívnej mysle, nervozity a podobne.

 10. nekontrolovaný dych - dlhší nádych ako výdych a opačne. Dych v Ashtanga joge je jednej k jednej za pomoci Ujjyasi. Ak neviete kontrolovať dych v praxi, z pohľadu jogovej terapie je to "too much". Ak výdych prílišne "vylietava", že tak proste ujde z pľúc bez kontroly, je jasné, že treba praktizovať ásany, ktoré oheň zobudia, aby sa nečistoty, ktoré toto spôsobujú, spálili. To môže spôsobovať aj prílišné rozmýšľanie v praxi alebo zjedenie nevhodného jedla pred praxou, prílišné venovanie pozornosti myšlienkam ostatným a pod.

 11. Príliš horúco v miestnosti. V Ashtanga joge je želané praktizovať viac v chlade ako v horúcom prostredí. Aj samotná technika pochádza zo severu. Zahrieva. Teplo, Agni, prúdi zvnútra von, nie opačne. V prílišnom teple môže príliš veľa Agni aj uškodiť, prepáliť.

Následkom týchto neduhov môže byť únava po praxi, nechuť, nedobrá nálada, bolesť, preťaženie, negatívne myšlienky, nespokojnosť a iné. Doteraz si pamätám, ako som raz prišiel na mysore class a nevidel som tam prakticky nikoho robiť jogu. Prišlo mi to ako spartakiáda na cvičenie. Napätie, žiaden alebo lámaný zadržiavaný dych, zamračený výraz tváre počas praxe, zvráštená tvár, napätie šije, tras, nepokoj, nekľud a neschopnosť zotrvať v ásanách.... Je to vidieť z pohľadu učiteľa. Jogová terapia dáva odpovede, ako na to.


Tipy ako zapáliť Agni

Prvou radou je prečítať si znova 11 bodov popísaných vyššie a poučiť sa z nich. V jogovej terapii by som to riešil Apana Asanou a nastavením konkrétnej pranayama v konkrétnom čase. Veľmi dôležitá je aj Paschimottanasana. Zotrvaj v nej dlho a dýchaj intenzívne ako môžeš - drž čelo, resp. tvár na kolenách aj za cenu ich pokrčenia - pri nádychu ža z nich nesmie nadvihnúť - dýchaj čo najintenzívnejšie a najmocnejšie vieš a zotrvaj tak dlho ako vieš - po chvíli by si mal/a pocítiť teplo.

Ak je oheň zastavený z dôvodu jedla, výbornými pomocníkmi sú Marichyasany. Výuka kvalitného dychového stereotypu je zárukou úspechu. Aj teraz, začni dýchať zhlboka a pomaly vydýchni.

Ďaoším nástrojom ako zažať Agni je kumbhaka po nádychu. Tú ťa naučí tiež tvoj učiteľ, ktorý by ju aj mal praktizovať.

Nastavenie vhodnej stravy a dôsledné praktizovanie vinyás a je to tam.

Možno je na teba tvoja prax príliš. To ťa tiež môže dusiť. Nedýchaj plytko, dýchaj intenzívne. Každý dych počas dňa si uvedom.


Všetko tieto veci aj s detailným nácvikom bándh, pranayamy, kumbhák, anatómie a iného, učím na kurze DYCH - TAJOMSTVO DOKONALEJ JOGY . Je vhodný pre kohokoľvek, kto chce upraviť, napraviť, spoznať, zmeniť alebo pochopiť svoju jogovú prax oveľa hlbšie. Navyše ťa aj naučím, ako pracovať s tzv. core a napr. aj to, ako sedieť pri práci a podobne.


Tým, že som túto tematiku študoval a je základom mojej práce a hlavne môjho učenia, osobne považujem za najdôležitejšiu pri výuke. Je mi jasné, že dnes väčšina ľudí chce cvičiť a dosahovať ťažké a náročné ásany a flexibilitu a je to tak ok.


Joga je však o niečom inom. Z pohľadu terapie, Agni predstavuje dôležitú súčasť úspechu jogy, aby Ashtanga joga naozaj pôsobila ako Yoga Chikitsa a Nadi Shodhana.Bol tento blog pre teba prínosný?

 • ÁNO

 • NIE 

Vyhlásenie o zodpovednosti: Tento blogový príspevok je určený iba na informačné účely a neposkytuje lekárske rady. Pred začatím akéhokoľvek programu sa poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom alebo učiteľom. Všetky informácie v tomto blogu sú chránené autorským právom a registračnom ochrannou známkou. Pri zdieľaní je nutné označiť autora. Pre kurz platia všeobecné obchodné podmienky a GDPR.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page