top of page

Učiteľský tréning LEVEL 3

Učiteľský tréning typu LEVEL 3 je nadstavbový tréning zameraný na jogovú terapiu v spolupráci s odborníkmi a školami venujúcimi sa danej problematike. Budú sa v ňom prepájať znalosti získané z predošlých levelov. Tento tréning sa bude konať každé 2 roky a vždy bude zameraný na inú tému. Zúčastniť na ňom sa môže min. učiteľ s RYT200, avšak odporúčame mať absolvované aj tréningy 2. série Aštánga jogy, nakoľko obsahom tohto tréningu môže byť aj problematika 2. série AY. 

Ak nemáte ašpiráciu učiť, taktiež sa môžete daného tréningu zúčastniť. Tréning bude otvorený nielen pre praktikantov Aštánga jogy v prípade, že sa na ňom cielene nebude rozoberať iba problematika Aštánga jogy. 

 

Tréning nepodlieha záverečnej skúške. Bude mienený ako zdieľanie poznatkov učiteľov a odborníkov z rôznych oblastí, nakoľko predpokladom je, že účastní budú najmä učitelia. Avšak ak sa chcete len čisto zúčastniť a nasať mnoho informácií, taktiež pre vás tréning bude prínosom. Jeho hlavnou ideou ale bude problematika jogovej terapie a pomoci tým, ktorí to potrebujú, prostredníctvom jogy, či už fyzicky alebo mentálne. Chceme za učením v joge poskytovať viac ako len telocvik a nasmerovať ju tam, kam pôvodne joga smerovala. Uvedomujeme si, že to nemusí byť pre každého a je to tak v poriadku. Budeme sa tešiť na naše stretnutia na tomto tréningu. 

po absolvovaní tréningu bude vydaný certifikát 100 h Yoga Alliance

Najbližší termín sa bude konať v roku 2024/2025

Vaše FYZ:YO :) 

bottom of page