top of page
Kotva 1

200 hodinový učiteľský program základnej (prvej) série pozostávajúci z dvoch celkov: ​ LEVEL 1/1 (intenzívna časť) poskytuje študentom detailné poznanie a výuku prvej série Aštánga jogy a smeruje k zdokonaľovaniu vlastnej praxe. Obsahom intenzívnej časti sú: náuka o histórii jogy; detailná výuka celého sylabu 1. série Aštánga jogy; metodológia výuky vinyás, ásan vedených hodín; základné dopomoci v pozíciách v dôrazom na anatómiu, metóda dychu a jeho výuky u začiatočníkov v prepojení na samotnú prax výuka etických princípov učiteľa a ostatných okruhov vzdelávania, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou výuky všetkých škôl Yoga Alliance; možnosti pokračovania v štúdiu Tento tréning je intenzívny a je zameraný predovšetkým na vlastnú prax ​ Na intenzívnej časti sa môžete zúčastniť aj keď nemáte ašpiráciu učiť ale chcete iba zdokonaliť svoju vlastnú Aštangovú prax a to za zvýhodnenú cenu bez možnosti pokračovať na ďalšiu časť tréningu. V takom prípade vám nebude vydaný certifikát a nebudete musieť zložiť záverečné skúšky. ​ NAŠA ŠKOLA UZNÁVA ZA LVL 1/1 AJ 100 h TRÉNINGY PRVEJ SÉRIE INÝCH AŠTÁNGOVÝCH ŠKôL, NIE STARŠIE AKO 3 ROKY. AK TAKÝTO TRÉNING MÁTE UŽ ABSOLVOVANÝ, JE MOŽNÉ POKRAČOVAŤ NA LVL 1/2 (platné iba pre rok 2023) - je nutné doložiť certifikát. Dôrazne však odporúčame absolvovať celý koncept vzdelávania školy jogy FYZ:YO (uprednostnení v účasti budú absolventi LVL 1/1). Tí, ktorí už absolvovali vzdelávanie v inej škole a rozhodnú sa pokračovať v štúdiu na LVL 1/2 si musia uvedomiť, že k výuke plánu z predchádzajúceho levelu sa nebude vracať. V záverečnom teste budú otázky aj z LEVELU 1/1. ​​ LEVEL 1/2 (víkendová časť) nadväzuje na predchádzajúci level. Jej obsahom je detailnejšie poznanie alternatív vinyás a ásan prvej série Aštánga jogy spôsoby výuky začiatočníkov a princíp vinyasa kramy náuka spôsobu dychu, bándh v prepojení s fyzickou praxou náuka jednoduchých pranajám v súlade s HATHA YOGA PRADIPIKOU všeobecná časť v súlade s povinným sylabom Yoga Alliance a vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej súčasťou budú prednášky z anatómie, biomechaniky pohybu, biologicko-lekárskych základov v športe, pedagogiky v športe, psychológie a základov športovej didaktiky (môže sa konať aj online alebo mimo priestorov FYZ:YO) korekcie, tzv. adjustmenty pod dohľadom fyzioterapeuta tak, aby absolvent chápal spôsob, akým dopomoc vykonáva a aký zámer ňou chce dosiahnuť a prečo - v nadväznosti na poznanie z predchádzajúceho levelu a jogové texty náuka vinyasa countu - u pozícií prvej série v Sanskrte. výuka ľudí s pohybovými problémami, bolesťami alebo vybranými ochoreniami Uvedený 200 hodinový program je po absolvovaní oboch častí zakončený skúškou (testom) pozostávajúcim z teoretických znalostí a prevedenia skupiny časťou prvej série Aštánga jogy spolu s dopomocami a korekciami v pozíciách a odovzdaním seminárnej práce v rozsahu 5 strán na vylosovanú tému. ​ ​ Po úspešnom ukončení bude absolventovi vydaný medzinárodne uznávaný certifikát Yoga Alliance 200 h (až po absolvovaní celých 200h) na základe ktorého si absolvent môže založiť profil učiteľa medzinárodne uznávanej Yoga Alliance - RYT200 a pokračovať vo svojom vzdelávaní ďalej. ​ Absolventovi našich tréningov s RYT200 (športovému odborníkovi) poskytneme v prípade záujmu možnosť uzavrieť s našou školou dohodu o spolupráci a dať mu tak priestor sa vzdelávať v učení a byť prítomný na hodinách, prípadne mať vlastné hodiny 1. série, ktoré mu naša škola potvrdí ako jeho prax, čo je nutné v pokračovaní štúdia. Zároveň môže byť zdarma prítomný na začiatočníckych kurzoch zdarma a zdokonaľovať sa vo vzdelávaní začiatočníkov. Intenzívna časť LVL 1/1 (2 týždne vkuse okrem nedieľ) 3. - 15. 7. 2023 (soboty iba do 12:30 h) Víkendová časť LVL 1/2 (piatok - nedeľa) 21. - 23. 7.; 11. - 13. 8.; 1. - 3. 9.; 15. - 17. 9. Po absolvovaní celej časti záverečný deň prebehne skúška a certifikácia Program: 6:30 - 7:45 - MYSORE CLASS 7:45 - 9:00 - prestávka na raňajky 9:00 - 12:30 - I. časť kurzu (špeciálna časť, prax, história, vinyasa count, adjustments, ásany, vedenie hodín) 12:30 - 13:30 - prestávka na obed 13:30 - 16:30 - poobedná časť kurzu (anatómia, jogové texty, dychové cvičenia, teória)

200 h program
učiteľský tréning 1. série Aštanga jogy

LEVEL 1/1 (1. všeobecná časť)

dvojtýždňová intenzívna forma PON - SO 

termín konania: 4. 9. 2023 - 16. 9. 2023 (okrem Nedieľ)

 

Na túto časť sa môžu prihlásiť aj ne-záujemcovia o certifikát s cieľom prehĺbiť svoju prax a poznanie prvej série - zľava z platného cenníka 20%  

 LEVEL 1/2 (2. špecializovaná časť)

 

víkendová forma SO - NE:

7. -8. 10;

21. - 22. 10;

11. - 12. 11.

25. - 26. 11.

9. - 10. 12.

13. - 14. 1. 2024

( nutné mať absolvovaný LEVEL 1/1 alebo min. 100 h učiteľský tréning 1. série Aštánga jogy inej školy Yoga Alliance - certifikát bude vydaný až po absolvovaní kompletných 200 h v našej škole)

registrácia v udalosti vyššie alebo na mail info@fyzyo.com

do predmetu správy napíš typ kurzu na ktorý sa registruješ

Po zaregistrovaní vám bude odoslaná faktúra.  V prípade úhrady na 2x alebo viac pri zakúpení programu uveďte túto informáciu do správy

ROZVH TRÉNINGOV:

6:30 - 7:45  vlastná prax podľa rozvrhu (začiatok 6:30 všetci)

7:45 - 9:00  prestávka na raňajky 

9:00 - 12:30  1. časť kurzu (špeciálna časť - sylabus, vinyasa, techniky učenia, dopomoci a Q/A.)

12:30 - 13:45  obedná prestávka

13:45 - 16:15 - poobedná časť kurzu (história, štúdium textov a ich rozoberanie, anatómia, prednášky a Q/A)

  • v sobotu je štúdium iba do 12:30

  • v dni splnu a novu sa začína klasicky o 6:30 - štúdium musí obsahovať 100 h. 

  • bližšie informácie o tréningu budú zaslané týždeň pred jeho  začiatkom každému zaregistrovanému na e-mail

bottom of page