UČITEĽSKÝ TRÉNING 1. SÉRIE  RYS200
 LEVEL 1/1 + LEVEL 1/2

Ide o 200 hodinový  učiteľský program základnej série v zmysle podmienok Yoga Alliance. Je rozvrhnutý do dvoch častí: LEVEL 1/1 a LEVEL 1/2 , ktoré na seba teoreticky aj prakticky nadväzujú. V zmysle podmienok Yoga Alliance je možné vzdelávanie učiteľov iba v 200 h programe. 

LEVEL 1/1 poskytuje študentom detailné poznanie a výuku prvej série Aštánga jogy a smeruje k zdokonaľovaniu vlastnej praxe. Obsahom je náuka o histórii jogy a detailné prejdenie celého sylabu 1. série Aštánga jogy v nadväznosti na metodológiu výuky vinyás, ásan a vedených hodín. Študent si osvojí základné korekcie v pozíciách v dôrazom na ich anatómiu, metodiku dychu a jeho výuky u začiatočníkov v prepojení na samotnú prax. Súčasťou kurzu je taktiež výuka etických princípov učiteľa, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek školy jogy Yoga Alliance. 

Tento tréning je intenzívny a je zameraný predovšetkým na vlastnú prax absolventa a jeho pochopenie základných učebných techník, vedenej hodiny, rétoriky učiteľa a možností pokračovania v štúdiu. 

NAŠA ŠKOLA UZNÁVA ZA LVL 1/1 AJ 100 h TRÉNINGY PRVEJ SÉRIE INÝCH AŠTÁNGOVÝCH ŠKôL, NIE STARŠIE AKO 3 ROKY. AK TAKÝTO TRÉNING MÁTE UŽ ABSOLVOVANÝ, JE MOŽNÉ POKRAČOVAŤ NA LVL 1/2 - je nutné doložiť certifikát. Dôrazne však odporúčame absolvovať celý koncept vzdelávania školy jogy FYZ:YO (uprednostnení v účasti budú absolventi LVL 1/1)

 PRE ÚČASŤ NA TRÉNINGU JE NUTNÉ MAŤ VLASTNÚ PRAX PRVEJ SÉRIE AŠTÁNGA JOGY (Ak vlastnú prax ešte nemáte, začnite ju budovať na začiatočníckom kurze alebo mysore hodinách)

LEVEL 1/2 je učiteľský tréning, ktorý nadväzuje na predchádzajúci level. Jeho obsahom je detailnejšie poznanie vinyás a ásan prvej série Aštánga jogy, ich alternatívy a princípy. Zameriava sa detailnejšie na možnosti a spôsoby výuky začiatočníkov a detailne poníma spôsob dychu, bándh v prepojení s fyzickou praxou. Súčasťou je náuka jednoduchých pranajám v súlade s HATHA YOGA PRADIPIKOU študovanou v predchádzajúcom leveli. Kurz však obsahuje navyše časť o anatómii, ktorá je v súlade s povinným sylabom Yoga Alliance a vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho súčasťou budú prednášky z anatómie, biomechaniky pohybu, biologicko-lekárskych základov v športe, pedagogiky v športe, psychológie a základov športovej didaktiky. Kurz sa špeciálne zameriava na korekcie, tzv. adjustmenty pod dohľadom fyzioterapeuta tak, aby absolvent chápal spôsob, akým dopomoc vykonáva a aký zámer ňou chce dosiahnuť a prečo - v nadväznosti na poznanie z predchádzajúceho levelu. Súčasťou je náuka vinyasa count - u pozícií prvej série v Sanskrte. 

Cieľom tréningu je absolventovi odovzdať znalosti potrebné k výuke,  nakoľko predpokladom je, že absolvent začne vyučovať prvú sériu Aštánga jogy a stretne sa aj so začiatočníkmi. Štúdium však týmito tréningami pre učiteľa len začína. 

 

 Uvedený 200 hodinový program je po absolvovaní oboch častí zakončený skúškou (testom) pozostávajúcim z teoretických znalostí a prevedenia skupiny časťou prvej série Aštánga jogy spolu s dopomocami a korekciami v pozíciách.

Po úspešnom ukončení bude absolventovi vydaný medzinárodne uznávaný certifikát Yoga Alliance 200 h

Po absolvovaní tréningu si absolvent môže založiť profil učiteľa medzinárodne uznávanej Yoga Alliance - RYT200 a pokračovať vo svojom vzdelávaní ďalej. Aby si absolvent mohol založiť následných RYT500, musí mať absolvovaných spolu 500 h učiteľských tréningov (v jednej škole alebo 200 h tréning v jednej + 300 h tréning v inej škole) a odučených spolu min. 100 h a pokračovať vo vzdelávaní ďalej)

Absolventovi našich tréningov s RYT200 (športovému odborníkovi) poskytneme v prípade záujmu možnosť uzavrieť s našou školou dohodu o spolupráci a dať mu tak priestor sa vzdelávať v učení a byť prítomný na hodinách, prípadne mať vlastné hodiny 1. série, ktoré mu naša škola potvrdí ako jeho prax, čo si môže pripočítať k svojmu RYT. Zároveň môže byť zdarma prítomný na začiatočníckych kurzoch zdarma a zdokonaľovať sa vo vzdelávaní začiatočníkov. 

Učiteľský tréning LEVEL 1/1 

dvojtýždňová forma PON - SO 

termín konania: 3. 7. 2023 - 15. 7. 2023 (okrem Nedieľ) 

voľných 10 miest 

víkendová forma bude otvorená v r. 2024

Učiteľský tréning LEVEL 1/2

dvojtýždňová forma PON - SO:

termín konania: 14. 8. 2023 - 26. 8. 2023 (okrem Nedieľ)

( nutné mať absolvovaný LEVEL 1/1 alebo min. 100 h učiteľský tréning 1. série Aštánga jogy inej školy Yoga Alliance - certifikát bude vydaný až po absolvovaní kompletných 200 h)

voľných 10 miest

 

víkendová forma PIA - NE:

21. - 23.7.; 11. - 13.8.; 1.-3.9.; 15. - 17.9.2023 (všetky víkendy)

alebo na mail info@fyzyo.com

do predmetu správy napíš typ kurzu na ktorý sa registruješ

Po zaregistrovaní vám bude odoslaná faktúra.  V prípade úhrady na 2x alebo viac pri zakúpení programu uveďte túto informáciu do správy

ROZVH TRÉNINGOV:

6:30 - 7:45  vlastná prax podľa rozvrhu (začiatok 6:30 všetci)

7:45 - 9:00  prestávka na raňajky 

9:00 - 12:30  1. časť kurzu (špeciálna časť - sylabus, vinyasa, techniky učenia, dopomoci a Q/A.)

12:30 - 13:45  obedná prestávka

13:45 - 16:15 - poobedná časť kurzu (história, štúdium textov a ich rozoberanie, anatómia, prednášky a Q/A)

  • v sobotu je štúdium iba do 12:30

  • v dni splnu a novu sa začína klasicky o 6:30 - štúdium musí obsahovať 100 h. 

  • bližšie informácie o tréningu budú zaslané týždeň pred jeho  začiatkom každému zaregistrovanému na e-mail