top of page

Učiteľské programy

Pri prezeraní možností štúdia si  prečítaj všetky potrebné informácie popísané na týchto stránkach

RYS200

Učiteľský tréning 

prvej série Aštanga Jogy 

certifikácia s možnosťou založenia živnosti

získaj RYT200 a staň sa Inštruktor jogy I. kvalifikačného stupňa

RYS300

Učiteľský tréning 2. série a  jogovej terapie

PRIPRAVUJEME

CENNÍK TRÉNINGOV

100 h - 1100 €

200 h - 1800 €

Staň sa súčasťou FYZ:YO a odštartuj kariéru ako skutočný odborník v oblasti výuky jogy

Učiteľské tréningy Aštánga jogy sú vhodné pre všetkých študentov, učiteľov alebo ašpirantov na učiteľov Aštanga jogy. Učiteľské tréningy školy FYZ:YO.COM sú akreditované uznávané medzinárodnou Yoga Alliance (RYS200) a poskytujú absolventom kvalitné vzdelanie z oblasti Aštanga jogy. Ako študent Aštanga jogy (viac ako 9 rokov), fyzioterapie a jogovej terapie v Krischnamacharya Yoga Mandiram som toto vzdelanie uplatnil pri tvorbe vzdelávacieho kurikula. Tým je zabezpečené, že vzdelávanie školy FYZ:YO spĺňa prísne podmienky Yoga Alliance. Zároveň pracujem na tom, aby učiteľské tréningy boli  v súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Z. z. SR. a príslušných vyhlášok - ich uznaní a akreditácii.

Absolvovať učiteľský tréning smie iba jogista s pravidelnou vlastnou Aštangovou praxou príslušnej série. Záujemci, ktorí nemajú záujem o certifikát a iba chcú zdokonaliť svoju prax nemusia ovládať celú sériu AY. 

Vzdelanie školy jogy FYZ:YO spĺňa predpísaný obsah vzdelávania celosvetovo uznávanej Yoga Alliance a Zákona o športe, akými sú: špecializovaná časť venovaná samotnému sylabu Aštánga jogy, výuke praxe a učenia pozícií a vinyasy, dychu, pránajámy, histórii jogy, spôsobe výuky začiatočníkov a metodológie výučby, výuky dopomocí s ohľadom na fyzioterapeutické a terapeutické jogové poznatky, štúdiu védskych textov, náuky etiky a odporúčaniu dodatočného vzdelávanie na ceste za jogovým učením; a všeobecnej časti výuky potrebnej anatómie, biomechaniky pohybu, psychológie, pedagogiky a iných odborných súvislostí na zvládnutie učiteľského tréningu alebo obohatenie svojej vlastnej jogovej praxe alebo poznania učiteľa. 

Každý z účastníkov na učiteľských tréningoch dostane tréningový manuál príslušného levelu spolu so zoznamom odporúčanej literatúry a všetkými informáciami potrebnými k výuke. Súčasťou vzdelávania môžu byť aj online prednášky z príslušných predmetov. Na konci každého učiteľského tréningu sa skladá záverečná  skúška predpísaná vyhláškou Ministerstva ŠVVaŠ a Yoga Alliance, na základe ktorej absolvent získa certifikát o úspešnom absolvovaní učiteľského tréningu, ktorý ho oprávňuje pokračovať vo vzdelávaní na vyšší level. (RYT200 a viac)

Vzdelávanie školy FYZ:YO je rozvrhnuté do 5 stohodinových celkov /spustené sú prvé dva/:

RYS200 (200 h  učiteľský program prvej série AY rozvrhnutý do dvoch 100 h celkov: LVL 1/1 (1. časť), LVL 1/2 (2. časť)

RYS300 (na založení tréningového programu pracujeme, prepokladaný termín 2023/24)

Každý nový ašpirant na učiteľa, alebo študent, ktorý má záujem zdokonaliť svoju prax, a nemá ešte absolvovaný ani jeden učiteľský tréning, začína učiteľským tréningom LVL 1/1. Ak už máte absolvovaných 100 hodín učiteľského tréningu 1. série Aštánga jogy inej školy Yoga Alliance, môžete v rámci nášho vzdelávania pokračovať na LVL 1/2. POZOR! Treba si ale uvedomiť, že na to, aby ste si založili profil učiteľa v Yoga Alliance (RYT200), musíte mať 200 h učiteľského tréningu absolvovaných v rámci jednej školy Yoga Alliance, prípadne ak pokračujete vo vzdelávaní ďalej, 200 h musí byť absolvovaných v rámci jednej školy Yoga Alliance a 300 h v rámci inej školy, alebo celých 500 h v rámci jednej školy.

 

Po absolvovaní učiteľského tréningu školy FYZ:YO obdrží absolvent medzinárodne uznávaný certifikát Yoga Alliance, na základe ktorého sa v nej môže zaregistrovať  (po absolvovaní celého programu - RYS200 a následne pokračovať vo vzdelávaní), ktorý je platný na celom svete. Momentálne pracujem na certifikácii "Inštruktor jogy I. kvalifikačného stupňa". Po absolvovaní bude škola jogy FYZ:YO v prípade záujmu poskytovať prostredie, podporu a rady k jeho vzdelávaniu, poskytne prostredie k vlastným hodinám a to všetko v súlade s podmienkami Yoga Alliance a príslušných zákonov a vyhlášok SR. 

Učiteľské tréningy našej školy sú jediné na území SR spolupracujúce vo výuke Aštanga jogy s Univerzitami a uznávané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

viac info pri rozkliknutí príslušných tréningov

bottom of page