VZDELÁVANIE UČITEĽOV JOGY

Učiteľské tréningy Aštánga jogy sú vhodné pre všetkých učiteľov Aštánga jogy alebo ašpirantov na učiteľov a taktiež študentov, ktorí nemajú v záujme jogu učiť, ale chcú len zdokonaliť svoju prax. Učiteľské tréningy školy FYZ:YO.COM sú akreditované uznávané medzinárodnou Yoga Alliance (RYS200) a poskytujú absolventom kvalitné a dostatočné vzdelanie z oblasti jogy. Hlavný učiteľ a zakladateľ konceptu Ladislav Varga je zároveň študent fyzioterapie a jogovej terapie v Krischnamacharya Yoga Mandiram a toto vzdelanie prepája pri učení jogy. Tak je zabezpečené, aby vzdelávanie spĺňalo prísne podmienky Yoga Alliance a zároveň bolo v súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Z. z. SR. Po absolvovaní učiteľského tréningu školy FYZ:YO obdrží absolvent certifikát, na základe ktorého sa môže zaregistrovať v Yoga Alliance ako učiteľ (po absolvovaní dvoch učiteľských  tréningov - RYT200 a následne pokračovať vo vzdelávaní na ďalších RYT500). Takto študent vie oficiálne pokračovať vo vzdelávaní v spolupráci so školou FYZ:YO, ktorá mu bude v prípade záujmu poskytovať prostredie, podporu a rady k jeho vzdelávaniu a to všetko v súlade s podmienkami Yoga Alliance a príslušných zákonov a vyhlášok SR. To dáva záruku škole FYZ:YO, že jej vzdelávanie je kvalitné a prepracované, a to v spolupráci s inými odborníkmi. 

Vzdelávanie v oblasti Aštánga jogy je náročné a zdĺhavé, no je to nevyhnutné na to, aby noví učitelia Aštánga jogy vychádzali z učiteľského vzdelávania pripravení a dostatočne edukovaní, najmä čo sa týka fyzických dopomocí a znalostí v oblasti biomechaniky pohybu a reakcií ľudského tela pri praktizovaní jogy a to ako z pohľadu fyzioterapie, tak aj z pohľadu základov Jogy a terapie v praxi. 

Áno, môže sa zdať byť lákavé absolvovať týždňový kurz jogy, avšak v prípade Aštánga jogy nejde o precvičovanie hodín, ale o výuku nových záujemcov o jogu alebo zdokonaľovanie svojej vlastnej praxe, čo je celoživotná úloha ako študentov, tak aj nás učiteľov, čo z nás robí taktiež študentov. Vzdelanie školy jogy FYZ:YO spĺňa predpísaný obsah vzdelávania Yoga Alliance a Zákona o športe, akými sú: špecializovaná časť venovaná samotnému sylabu Aštánga jogy, výuke praxe a učenia pozícií a vinyasy, dychu, pránajámy, histórii jogy, spôsobe výuky začiatočníkov a metodológie výučby, výuky dopomocí s ohľadom na fyzioterapeutické a terapeutické jogové poznatky, štúdiu védskych textov, náuky etiky (prísne predpísanej Yoga Alliance) a odporúčaniu dodatočného vzdelávanie na ceste za jogovým učením; a všeobecnej časti výuky potrebnej anatómie, biomechaniky pohybu, psychológie, pedagogiky a iných odborných súvislostí na zvládnutie učiteľského tréningu alebo obohatenie svojej vlastnej jogovej praxe alebo poznania učiteľa. 

Každý z účastníkov na učiteľských tréningoch dostane tréningový manuál príslušného levelu spolu so zoznamom odporúčanej literatúry. Súčasťou vzdelávania môžu byť aj online prednášky z príslušných predmetov. Na konci každého učiteľského tréningu sa skladá záverečná  skúška predpísaná vyhláškou Ministerstva ŠVVaŠ a Yoga Alliance, na základe ktorej absolvent získa certifikát o úspešnom absolvovaní učiteľského tréningu, ktorý ho oprávňuje pokračovať vo vzdelávaní na vyšší level. (RYT200 a viac)

Vzdelávanie školy FYZ:YO je rozvrhnuté do 5 celkov /spustené sú prvé dva/:

RYS200 (200 h  učiteľský program prvej série AY rozvrhnutý do dvoch 100 h celkov: LVL 1/1, LVL 1/2 

RYS300 (na založení tréningového programu pracujeme, prepokladaný termín 2023/24)

Každý nový ašpirant na učiteľa, alebo študent, ktorý má záujem zdokonaliť svoju prax, a nemá ešte absolvovaný ani jeden učiteľský tréning, začína učiteľským tréningom LVL 1/1. Ak už máte absolvovaných 100 hodín učiteľského tréningu 1. série Aštánga jogy inej školy Yoga Alliance, môžete v rámci nášho vzdelávania pokračovať na LVL 1/2. POZOR! Treba si ale uvedomiť, že na to, aby ste si založili profil učiteľa v Yoga Alliance (RYT200), musíte mať 200 h učiteľského tréningu absolvovaných v rámci jednej školy Yoga Alliance, prípadne ak pokračujete vo vzdelávaní ďalej, 200 h musí byť absolvovaných v rámci jednej školy Yoga Alliance a 300 h v rámci inej školy, alebo celých 500 h v rámci jednej školy. Len tak vám bude vydaný preukaz a budete medzinárodne uznávanými učiteľmi Yoga Alliance. 

 

viac info pri rozkliknutí príslušných tréningov

 

LEVEL 1

viac informácií o učiteľských tréningoch 1. série 

LEVEL 2

pripravujeme

pripravujeme

pripravujeme