top of page
 • Writer's pictureLaci Fyzyo

MYSORE z pohľadu učiteľa

Rád by som vám priblížil, v čom je hodina typu "mysore class" odlišná od dnes bežne známych precvičovaných hodín a ako a prečo je jednoducho iná, náročnejšia na výuku a zároveň si vyžaduje viac profesionality a zodpovednosti. Mysore z pohľadu učiteľa je totiž niečo možno úplne iné, ako sa domnievate.


Mysore je hodina založená na princípe autodidakcie. Žiaci sa naučia sekvenciu ásan od učiteľa a potom ju každý praxuje vo vlastnom tempe podľa vlastných možností a schopností. Učiteľ je prítomný na hodine, aby dohliadal na správne vykonávanie ásan a vinyás, ktoré ašpiranta naučil a ďalej poskytoval individuálne inštrukcie." Viac článokov o mysore hodinách v pokoji nájdete na google.


MYSORE z pohľadu učiteľa - ale prečo z pohľadu učiteľa?


Keďže som sám učiteľom Ashtanga jogy a pravidelne vediem mysore class hodiny, rád by som vám priblížil, v čom sa tento typ hodiny líši od bežných hodín jogy. Mnoho ľudí si totiž myslí, že učiť jogu je ľahká záležitosť. Možno áno, v prípade výuky Ashtanga jogy je však pravdou pravý opak.Základné rozdiely mysore class:

 1. na hodine sa joga neprecvičuje, ale vyučuje

 2. na to, aby učiteľ mohol učiť, musí mať vlastnú pravidelnú Ashtangovú prax

 3. učiteľ dáva tzv. "dopomoci"

 4. ku každému žiakovi pristupuje individuálne.


V praxi to teda znamená:

 • Byť dôkladne pripravený na hodinu. To zahŕňa poznanie sekvencie ásan, vinyás, vinyasa countu (dosiahnuté vlastnou jedine vlastnou praxou a poctivým štúdiom), vytvorenie príjemnej a podpornej atmosféry a schopnosť poskytovať individuálne inštrukcie (čo sa vyžaduje primerané vzdelanie a empatiu)

 • Byť trpezlivý a chápavý. Žiaci pracujú vo vlastnom tempe a majú rôzne úrovne zručností, schopností, chápania pohybu, inštrukcií, niektorí sú fyzicky zdatnejší ako iní, iní zasa psychicky, ako to už býva, niekto je muž a niekto žena, ťažší, ľahší, starší, mladší, jednoducho .... premenných je nekonečno.

 • Byť motivujúci a povzbudzujúci. Žiaci sa musia sami motivovať k tomu, aby pokračovali vo výuke, k čomu ale značne pomáha učiteľ, ktorý svojim žiakom svieti na cestu, ktorú však musia odkráčať sami.

Učiteľ má mať dostatočné schopnosti vám jogu vysvetliť tak, aby ste ju chápali práve vy. Toto si vyžaduje mnoho skúseností a učiteľ sa musí prispôsobiť vášmu chápaniu, mysleniu, musí sa naučiť rozprávať vašou rečou. Jednoducho, môžeme to nazvať akési pedagogické schopnosti.


Mysore class je náročnejšia na výuku aj z nasledujúcich dôvodov:


Učiteľ musí byť schopný sledovať viacerých žiakov naraz

(z vlastnej skúsenosti viem, že akonáhle mám viac ako 10 - 12 žiakov na hodine, strácam schopnosť mať individuálny prehľad. Čím menej ľudí na hodine, tým viac sa vám učiteľ môže venovať). Ak máte aj adekvátne vzdelanie, znamená to aj to, že:

 • že by mal disponovať aspoň základnými poznatkami o anatómii, biomechanike pohybu, pohybových reťazcoch, ale aj napríklad o jogovej filozofii - čo to znamená, keď je niekto tuhý alebo sa v pozíciách "myká" a mnoho iných záležitostí a to z pohľadu jogových textov a praxe.

 • mal byť mať vedomosť o tom, čo ktorá ásana, resp. vinyasa robí a to aj z pohľadu kineziológie a anatómie. V ľudskej reči povedané, každá odchýlka, alebo špecifické správanie sa tela počas pohybu, mi vie ukázať, kde bude tzv. locus minoris resistentiae, teda oslabené miesto; aký na základe štúdia bude pravdepodobný nesprávny pohybový vzorec, čo to znamená pre nasledujúcu prax, kde približne môže byť problém a čo to znamená do budúcnosti.

 • mal mať naštudovanú filozofiu a základné texty jogy, ktoré konkrétne popisujú správanie človeka počas praxe. Nakoľko joga je terapiou, je nutné mať tieto znalosti, aby ste vedeli žiaka posúvať tak, aby to nenarobilo viac škody ako úžitku.

Áno... to všetko si všímam :)


Učiteľ musí byť schopný poskytnúť individuálne inštrukcie, ktoré sú prispôsobené úrovni a schopnostiam každého žiaka

v tomto mi pomohlo neuveriteľne štúdium fyzioterapie, kde som Ashtanga jogu obhajoval ale aj viac ako ročné štúdium jogovej terapie a iných kurzov, kde sa snažím pátrať do minulosti a pôvodných metód vinyasy a jogy. Dbajte pri výbere hodiny a učiteľa na odbornosť. Ako ju spoznáte? že namiesto odpovedí, ktoré neodpovedia nič, typu - "ono sa to nejako spraví, to prejde, tu na fotografii to tak je a pod.", dostanete kvalifikovanú odpoveď s argumentáciou prečo. Fakt ale je, že dnes ľudia iba pasívne prijímajú čokoľvek, stačí, že vonkajšok je uveriteľný, na instagrame dostatočný počet followers, príjemné fotky a pod. No aj podľa filozofie jogy, to, čo vnímate zmyslami, býva často klamlivé, takže nepodľahnite na prvú, dajte si čas a preskúmajte to, za čím idete. Učiteľ mysore hodiny teda takéto vzdelanie má mať práve kvôli tomu, aby ste sa na hodine mohli cítiť bezpečne. Netvrdím, že zrovna všetci musia vyštudovať fyzioterapiu, ale základy v rámci výuky by mať mal.


Učiteľ musí byť schopný motivovať a povzbudzovať žiakov, aby pokračovali v cvičení

ideálne vlastnou praxou, porozumením, podporou. Tu opatrne, niektorí žiaci sa môžu stať "závislými" na vašej pozornosti a pre učiteľa je preto dôležité držať si aj akúsi formu odstupu. Taktiež ako učiteľ máte svoju prax držať "v tajnosti" práve preto, aby vás žiaci nezačali napodobňovať. To hovorí Hatha Yoga Pradipika. Koncepty sociálnych sietí teda dnes pôsobia opačne.


Učiteľ musí byť fyzicky zdatný

(dopomoci... Predstavte si, že musíte cca 60 minút prakticky bez prestávky ľudí dvíhať, jemne tlačiť, manipulovať nimi, ohýbať sa, prehýbať sa, držať, podporovať a všetko ostatné. Je to extrémne náročná manuálna práca, vyžadujúca si obrovské znalosti. Veľakrát kameň úrazu, ale zároveň mocný terapeutický prostriedok. Štúdium fyzioterapie v spojení so štúdiom od Manju P. Joisa mi na túto tému úplne zmenilo vnímanie. Málokto si to možno uvedomuje, avšak z fyzio pohľadu ide o manipulačné techniky s vašim telom.


Učiteľ musí mať dobré komunikačné schopnosti

Je nutné vyhýbať sa slovám ako musíš, nesmieš, nemôžeš, zle, toto takto nemá byť, a pod. To si vyžaduje istú prax. Hlavne začínajúci učitelia si túto vlastnosť musia vycibriť a preto s nováčikmi majte trpezlivosť. Na škole sme to mali celý semester ako štúdium psychológie a práce s pacientom - odporúčam si prečítať aspoň základné knižky ak ste učiteľ, ako k žiakom pristupovať.

MYSORE z pohľadu učiteľa
dopomoc Manju P. Joisa mne v pozícii Padangushtasana

Existuje ešte mnoho rozdielov, prečo je mysore hodina iná. Každopádne všetky znamenajú pre učiteľa vo výsledku, že:


je to náročná hodina, vyžadujúca si adekvátne vzdelanie, množstvo skúseností a informácií

je fyzicky náročná, namáhavá a jej výučba ide na úkor učiteľovej vlastnej praxe

Keďže ide o individuálny prístup, resp. by malo ísť, z pohľadu učiteľa na rovinu hovorím, že max. dokážem ja osobne obsiahnuť 10 - 12 ľudí na hodine, ak chcem pôsobiť terapeuticky. Všetko viac je na úkor koncentrácie sa na celú skupinu. Takže:
mysore nie je zárobková činnosť, je to radosť, zároveň však obrovská obeta. Ide o výsledok vašich skúseností a znalostí

Mysore nie je vďačný na "predaj" (čo ani nie je cieľom jogy). Ide o hodinu, ktorá je "rozhádzaná", každý si praxuje svoju prax, takže na fotkách často nevyzerá pekne, a neobsiahnete masovky XY ľudí. Tu platí - čím viac ľudí na hodine, tým menšia kvalita

Aj keď to možno vyznieva negatívne, naozaj, učiť Ashtanga jogu je radosť, aj keď sa ako učiteľ obetujete. Je to radosť, pretože viete pôsobiť terapeuticky, individuálne, pomôcť, poradiť, vidíte progres, máte svojich žiakov, viete dávať odpovede a mnoho iného. Nie je to hromadná masová hodina, ktorú odrozprávate (so všetkou úctou), kde je celá pozornosť na vás a vás ako inštruktora to dobíja. Naopak, tu sa ako učiteľ odovzdávate. A ak máte viac vedomostí, špecifické vzdelanie, o to viac aj dávate. A to všetko stojí energiu. Napriek tomu všetkému, je to obrovská radosť a nikto z nás, kto učí mysore, by to bez lásky k Ashtanga joge nerobil.


Aj kvôli uvedenému v tomto blogu práve preto prikladám vysokú dôležitosť na vzdelávanie budúcich učiteľov. Celých 100 hodín z 200 hodinového programu venujem tomu, ako vyučovať mysore, resp. indvidiuálne hodiny, práve kvôli tomu, že si to vyžaduje isté špecifická a moji študenti majú možnosť a z časti aj povinnosť, odučiť mysore hodiny na mojich učiteľských programoch.


Ak chcete mysore hodinu navštíviť a začať sa učiť Ashtanga jogu, neváhajte. Prvá hodina je zdarma a môžete sa prísť iba pozrieť. Všetko vám rád vysvetlím osobne alebo mailom.


---------


Vyhlásenie o zodpovednosti: Tento blogový príspevok je určený iba na informačné účely a neposkytuje lekárske rady. Pred začatím akéhokoľvek programu sa poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Všetky práva vyhradené, FYZ:YO je chránené ochrannou známkou.
35 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page