top of page

hodiny a služby, ktoré poskytujem

laci final (6)-1.jpg

MYSORE hodiny

Ide o tradičný prístup k UČENIU aštangovej praxe. Každý sa učí jogu vlastným tempom podľa jeho mosžností a schopností postupne tak, aby zvládol/a praxovať jogu následne aj sám/a doma, čo je podstatou učenia sa jogy. Učiteľ dohliada na prevedenie vinyás a ásan. Hodina je vhodná pre začiatočníkov v prípade, ak majú záujem budovať svoju vlastnú PRAVIDELNÚ aštangovú prax. Učiteľ pri učení používa tzv. "dopomoci", prax sa učí rukami a slovami tak, aby ašpirant pochopil, čo a ako robiť. Pôvodne sa Aštánga joga učila práve týmto štýlom. Ak chceš začať s Aštangou systematicky, môžeš začať na začiatočníckom kurze alebo súkromných hodinách. 

PRAVIDELNÉ MYSORE HODINY v termínoch podľa aktuálneho rozvrhu, cena hodiny 10,-€ - prihlásenie tu.

VEDENÁ HODINA / LED CLASS

Učiteľ vedie celú skupinu jedným tempom. Vhodná je iba pre pravidelných praktikantov jogovej praxe, či už v súkromí, alebo na mysore hodinách. Predpokladom je, že žiak pozná všetky vinyasy a sled ásan, čo sa naučíš práve na MYSORE hodinách. Je to najťažšia forma jogovej praxe.  NIE JE VHODNÁ PRE ZAČIATOČNÍKOV!
Pre aktuálne vedené hodiny sleduj rozvrh, cena 10,-€

DYCHOVÉ CVIČENIA

Táto hodina ako už z názvu vyplýva, je zameraná na dych. Isto ste počuli už mnohokrát, ktorý dych je ten "správny". Brušné, hrudné, bráničné dýchanie, core, hlboký stabilizačný systém, bandhy, pránajáma.... človek aby sa v tom stratil. Hodiny prebiehajú podľa aktuálne rozvrhu. Nemajú konkrétne časy ani dni, pridávam ich do rozvrhu náhodne, ako mi to môj osobný rozvrh dovolí, preto je nutné sledovať vždy aktuálny rozvrh. Naučíme sa dýchať, povieme si tipy a triky, skúsime si rôzne typy dychov. Každá z hodín je vždy zameraná na konkrétnu tému. Tak sleduj a ak sa chceš zlepšiť v dychu, zažiť príjemný relax, koncentráciu a navrátiť sa k sebe, isto neváhaj. Hodina vhodná aj pre "nejogínov". Cena je 10,-€.


FYZIOTERAPIA a konzultácie jogovej praxe, jogová terapia

ako študent fyzioterapie poskytujem aj konzultácie a diagnostiku vášho problému. Či už praxujete jogu alebo nie, môžete si objednať termín a konzultovať svoj problém alebo jogovú prax. Momentálne však ešte nemám svoju ambulanciu ani celkovú prax, na bežné problémy si však vystačíme. K jogovej praxi môžem dať pár typov a rád, avšak aj vo fyzioterapii aj jogovej terapii majú hodiny význam iba ak sú pravidelné. Cena konzultácie 50 min je 40,-€

bottom of page