top of page

bližšie informácie o hodinách

laci final (6)-1.jpg

MYSORE hodiny

Ide o tradičný prístup k UČENIU aštángovej praxe. Každý robí jogu vlastným tempom podľa toho, čo sa už naučil. Séria pozícií sa učí postupne tak, aby si zvládol/a praxovať jogu následne aj sám/a doma, čo je podstatou učenia sa jogy. Učiteľ dohliada na prevedenie vinyás a ásan. Hodine je vhodná pre začiatočníkov v prípade, ak majú záujem budovať svoju vlastnú PRAVIDELNÚ aštángovú prax. (Keď si začiatočník/čka, príď sa pozrieť na prvú hodinu ZADARMO, bez učenia, kde Ti vysvetlím, o čo ide. Zároveň uvidíš, ako hodiny prebiehajú a zistíš, či Ti táto forma jogovej praxe vyhovuje) Učiteľ pri učení používa tzv. "dopomoci", prax sa učí rukami a slovami tak, aby ašpirant pochopil, čo a ako robiť. Pôvodne sa Aštánga joga učila práve týmto štýlom.

PRAVIDELNÉ MYSORE HODINY v termínoch podľa aktuálneho rozvrhu, cena hodiny 10,-€ - prihlásenie tu.

VEDENÁ HODINA / LED CLASS

Učiteľ vedie celú skupinu jedným tempom. Vhodná je iba pre pravidelných praktikantov jogovej praxe, či už v súkromí, alebo na mysore hodinách. Predpokladom je, že žiak pozná všetky vinyasy a sled ásan, čo sa naučíš práve na MYSORE hodinách. Je to najťažšia forma jogovej praxe.  NIE JE VHODNÁ PRE ZAČIATOČNÍKOV!
Pre aktuálne vedené hodiny sleduj rozvrh, cena 10,-€

DYCHOVÉ CVIČENIA

Táto hodina ako už z názvu vyplýva, je zameraná na dych. Isto ste počuli už mnohokrát, ktorý dych je ten "správny". Brušné, hrudné, bráničné dýchanie, core, hlboký stabilizačný systém, bandhy, pránajáma.... človek aby sa v tom stratil. Hodiny prebiehajú podľa aktuálne rozvrhu. Nemajú konkrétne časy ani dni, pridávam ich do rozvrhu náhodne, ako mi to môj osobný rozvrh dovolí, preto je nutné sledovať vždy aktuálny rozvrh. Naučíme sa dýchať, povieme si tipy a triky, skúsime si rôzne typy dychov. Každá z hodín je vždy zameraná na konkrétnu tému. Tak sleduj a ak sa chceš zlepšiť v dychu, zažiť príjemný relax, koncentráciu a navrátiť sa k sebe, isto neváhaj. Hodina vhodná aj pre "nejogínov". Cena je 10,-€.

WORKSHOPY, KURZY, CERTIFIKÁCIE 

FYZIOTERAPIA


ako študent fyzioterapie poskytujem aj konzultácie a diagnostiku Vášho problému. Či už praxujete jogu alebo nie, môžete si objednať termín a konzultovať svoj zdravotný stav. Momentálne však ešte nemám svoju ambulanciu ani celkovú prax, na bežné problémy si však vystačíme. 

bottom of page