top of page

 100 hodinová časť učiteľského tréningu........... 1100,- €

 

200 hodinový program ................... 1800,- € (platí na konkrétny 200 h tréning - potrebný na založenie RYT200 a minimálne uznaný na registráciu športového odborníka) - platný max. 12 mesiacov

 

300 hodinový program.................... 2700,- € (platí 24 mesiacov od zakúpenia) - povinnosť zúčastniť sa všetkých častí levelu 2 plus level 3 v rozmedzí 18 mesiacov

 

500 hodinový program................... 4000,-€ (platí 24 mesiacov od zakúpenia) - povinnosť zúčastniť sa 5 učiteľských tréningov v rozmedzí 24 mesiacov.

po absolvovaní 500 h učiteľských tréningov v rozmedzí 24 mesiacov na našej škole, každý ďalší učiteľský tréning, na ktorom sa učiteľ zúčastní ako žiak, je spoplatnený sumou 500,-€. 

 

V prípade, ak záujemca nemá záujem o certifikát ale chce iba zdokonaliť svoju vlastnú prax, je oslobodený od záverečnej skúšky. V takom prípade je z uvedených cien poskytnutá zľava 20%.  POZOR! Nemožno v takom prípade vydať certifikát dodatočne a ašpirant musí absolvovať daný tréning znova.

Vstup a rezervácia miesta na tréning je zabezpečené až po uhradení celej čiastky za tréning, resp. program. Po zakúpení akéhokoľvek programu nie je možné tento program ani jeho zostávajúcu časť previesť na tretiu osobu, alebo použiť na iný program.

V prípade 200 h programu je tento možné uhradiť aj na dve splátky (polovice) s povinnosťou úhrady celého programu najneskôr so splatnosťou 3 mesiace pred začatím druhej časti tréningu (LEVEL 1/2), a max. do 1 roka od úhrady prvej polovice sumy za program. Ak sa nemôžete zúčastniť do 18 mesiacov druhého učiteľského tréningu a zakúpili ste si 200 h program, tento je nutné uhradiť v plnej výške bez možnosti storna. To isté platí aj pre 300 a 500 hodinové programy, pričom:

Pri 300 h programe je možné ho rozdeliť na 2 splátky (2 x po 1350,-€), pričom druhú je nutné uhradiť najneskôr 6 mesiacov pred začatím druhej časti učiteľského tréningu z programu, ale najneskôr do jedného roka od úhrady prvej splátky programu. Ak sa nemôžete zúčastniť do 24 mesiacov všetkých troch tréningov, je nutné program uhradiť v plnej výške a nie je možné žiadne storno.

Pri 500 h programe je možné ho rozdeliť na dve splátky (2x po 2000,-), pričom druhá sa musí uhradiť najneskôr 6 mesiacov pred začatím druhého tréningu z programu alebo najneskôr do jedného roka od úhrady prvej splátky programu. Ak sa nemôžete zúčastniť akéhokoľvek tréningu, resp. všetkých 5 tréningov v rozmedzí 36 mesiacov, je nutné program uhradiť v celej výške a nie je možné žiadne storno.

v prípade, že ašpirant sa nemôže v danom období uvedeného programu zúčastniť tréningu v rozmedzí programu, nie je možné navrátenie sumy ani dodatočné storno. 

Platia rovnaké storno podmienky ako pre začiatočnícke kurzy v našich všeobecných obchodných podmienkach. 

Každý účastník berie na vedomie, že po uhradení programu alebo tréningu mu bude certifikát vydaný iba po absolvovaní všetkých hodín kurzu. Úhradou tréningu alebo programu vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a vyššie uvedenými podmienkami.

bottom of page